مدل ACW-W – آب خنک

چیلرهای سری ACW-W چیلرهای آب خنکی هستند که

با 2 کمپرسور اسکرو با ظرفیت بالا مجهز شده اند.

 

توضیحات

چیلرهای سری ACW-W چیلرهای آب خنکی هستند که با 2 کمپرسور اسکرو با ظرفیت بالا مجهز شده اند.این چیلرها بدون نیاز به دستگاه اینورتور در مدار روشن باقی می مانند چون ظرفیت را می توانند طی 8 مرحله (12.5%- 25-….100% )کنترل کنند.این دستگاه ها به دلیل اندازه کوچک و همچنین صدای کم می توانند در محیط داخلی ساختمان به کار گرفته شوند. سیستم در مواقع تعمیرات با توجه به اینکه دارای 2 مدار جریان سیستمی موازی کار است می تواند روشن باقی بماند تا تعمیرات بر روی مدار مجاور تمام شود.

 

ویژگی ها

کاتالوگ مشخات فنی